team & werkwijze

 

Bas van Hussen oprichter, organisatieadvies, coaching & search  - Bas werkt sinds 1995 als consultant op het gebied van organisatie-inrichting, werving en selectie. Zijn bedrijfskundige achtergrond, aangevuld met kennis en oprechte interesse in psychologie en menselijk drijfveren vormen de basis voor zijn passie om opdrachtgevers te helpen om succesvol te zijn. 

"Doelen helder krijgen om daar vaardigheden aan te koppelen en vervolgens te achterhalen of deze vaardigheden intern aanwezig zijn of dat er extern gezocht moet worden naar talent; dat is mijn passie. Door 'kritische' vragen te stellen en mee te denken, prikkel ik graag opdrachtgevers om stil te staan bij wensen en mogelijkheden en deze waar nodig aan te scherpen. Dan pas kunnen we echt bepalen welke acties ondernomen moeten worden en hoe we talent op de juiste manier in kunnen zetten. Of we gaan extern op zoek naar de beste match; passend bij de organisatie, cultuur, uitdagingen en doelstellingen. Alles wat nodig is om de opdrachtgever te ondersteunen in het realiseren van zijn of haar doelstellingen, daar krijg ik energie van."

LinkedIn Bas van Hussen


Psycholoog gelieerd aan Knowhow!

Joost Coolen - assessments & search -  Joost Coolen adviseert opdrachtgevers én (potentiele) medewerkers in het maken van de juiste loopbaankeuze en het optimaal benutten van talent. Als psycholoog is hij in staat om op wetenschappelijke wijze menselijk gedrag te verklaren en te voorspellen. Met slimme tools en eerlijke assessments analyseert hij de capaciteiten en persoonlijkheid van (toekomstige) werknemers. Omdat het assessment is afgestemd op de organisatie, cultuur, doelstellingen en benodigde vaardigheden om deze doelstellingen te bereiken, biedt de uitkomst van het assessment voor zowel opdrachtgever als kandidaat het handvat voor het maken van soms lastige keuzes. 

"Een goede match tussen mens en omgeving leidt tot optimale prestaties, daar help ik bij. Als ik een assessment afneem, ga ik niet af op aannames. Met mijn kennis, een persoonlijk interview en diverse testen ga ik op zoek naar argumentatie om mijn advies te onderbouwen. Mijn kracht licht in het treffend schetsen van een karakter; iemands sterke punten, valkuilen, en ook soft skills zoals emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Tijdens een assessmenttraject bouw ik snel een vertrouwensband op met (potentiele) medewerkers. Het is een kort en intensief traject waarin ik merk dat deelnemers zich door mijn aanpak snel openstellen." 

LinkedIn profiel Joost Coolen