team & werkwijze

 

Bas van Hussen oprichter, organisatieadvies, coaching & search  - Bas werkt sinds 1995 als consultant op het gebied van organisatie-inrichting, werving en selectie. Zijn bedrijfskundige achtergrond, aangevuld met kennis en oprechte interesse in psychologie en menselijk drijfveren vormen de basis voor zijn passie om opdrachtgevers te helpen om succesvol te zijn. 

"Doelen helder krijgen om daar vaardigheden aan te koppelen en vervolgens te achterhalen of deze vaardigheden intern aanwezig zijn of dat er extern gezocht moet worden naar talent; dat is mijn passie. Door 'kritische' vragen te stellen en mee te denken, prikkel ik graag opdrachtgevers om stil te staan bij wensen en mogelijkheden en deze waar nodig aan te scherpen. Dan pas kunnen we echt bepalen welke acties ondernomen moeten worden en hoe we talent op de juiste manier in kunnen zetten. Of we gaan extern op zoek naar de beste match; passend bij de organisatie, cultuur, uitdagingen en doelstellingen. Alles wat nodig is om de opdrachtgever te ondersteunen in het realiseren van zijn of haar doelstellingen, daar krijg ik energie van."

LinkedIn Bas van Hussen