search & assessments

 

Knowhow! biedt bedrijfskundige expertise voor optimale inrichting van uw organisatie en voegt daarnaast waarde toe door werving & selectie van kandidaten voor senior management, directiefuncties en veelal hoogopgeleide professionals. Alle kandidaten worden door middel van search benaderd en doorlopen een uitgebreid selectieproces. 

Onderdeel van het wervingsproces zijn diverse gesprekken en een assessment, beide afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, cultuur, het gewenste competentieprofiel en de kandidaat. Het assesmenttraject wordt begeleid door een psycholoog, gelieerd aan Knowhow! 

Tijdens het gehele traject focussen we op persoonlijkheid, motivatie en ambitie. Er wordt enerzijds kritisch gekeken naar de bijdrage die de kandidaat kan leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en anderzijds naar het ontwikkelpotentieel en groeipad van de kandidaat. Zo zorgen we voor de juiste match tussen opdrachtgever, doelstellingen en talent.